Polityka prywatności

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Acromion - Akademia terapii manualnej , ul. Sportowa 2K, 64-930 Szydłowo, NIP 7642713219, REGON 524752540.

Możesz skontaktować się z Administratorem:

  • w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Sportowa 2K, 64-930 Szydłowo
  • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: kontakt@acromion.pl
  • telefonicznie – pod numerem +48 692 593 856

Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej („Użytkownik”) ze strony www.acromion.pl („Strona”) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.